C-Gate Sprawozdanie merytoryczne 2021/1

Moduł konserwacyjny

Moduł konserwacji umożliwia planowanie, monitorowanie i przeprowadzanie konserwacji systemów i urządzeń spawalniczych. Przestoje można ograniczyć poprzez optymalną koordynację działań konserwacyjnych i zaopatrzenia w części zamienne. Oprócz uproszczonej konserwacji, wzrasta dostępność instalacji przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych. Funkcjonalność ta jest możliwa dzięki zarządzaniu harmonogramami przeglądów, automatycznym przypomnieniom o zbliżających się przeglądach oraz rejestrowaniu wykonanych lub pominiętych przeglądów.

więcej

Wydajność QINEO

Oprócz ogólnej efektywności sprzętu (OEE) dla sterowników QIROX, można teraz określić produktywność dla urządzeń QINEO. Produktywność składa się z dostępności i czasu spalania łuku jako wydajności.

Dane dotyczące konsumpcji QINEO

Wizualizacja danych dotyczących zużycia energii przez urządzenie QINEO w różnych okresach czasu. Dostępne są wartości zużycia energii, przewodów i gazu.

Raporty produkcyjne QINEO

Raportowanie produkcji zostało rozszerzone o jednostki QINEO. Zawierają one informacje o wydajności, procesach i błędach, a także dane dotyczące zużycia.

Rozszerzone informacje o błędach

Informacje o błędach na desce rozdzielczej zostały rozszerzone o informacje o tym, kiedy błąd już nie występuje. Ponadto błędy QINEO mogą być teraz wyświetlane również na desce rozdzielczej.