C-Gate Feature Report 2021/1

Moduł konserwacyjny

Moduł konserwacji umożliwia planowanie, monitorowanie i przeprowadzanie konserwacji systemów i urządzeń spawalniczych. Przestoje można zredukować poprzez optymalną koordynację działań konserwacyjnych i zaopatrzenia w części zamienne. Oprócz uproszczonej konserwacji, wzrasta dostępność instalacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. Funkcjonalność ta jest możliwa dzięki zarządzaniu harmonogramami przeglądów, automatycznym przypomnieniom o zbliżających się przeglądach oraz rejestrowaniu wykonanych lub niezrealizowanych przeglądów.

więcej

Wydajność QINEO

Oprócz ogólnej efektywności sprzętu (OEE) dla układów sterowania QIROX, można teraz określić produktywność dla jednostek QINEO. Produktywność składa się z dostępności i czasu palenia łuku jako mocy wyjściowej.

Dane dotyczące konsumpcji QINEO

Wizualizacja danych dotyczących zużycia energii przez urządzenie QINEO w różnych okresach czasu. Dostępne są wartości zużycia energii, drutu i gazu.

Sprawozdania z produkcji QINEO

Raportowanie produkcji zostało rozszerzone o jednostki QINEO. Zawierają one informacje o wydajności, procesach i błędach, a także dane dotyczące zużycia.

Rozszerzone informacje o błędach

Informacje o błędach na pulpicie nawigacyjnym zostały rozszerzone o informacje o tym, kiedy błąd już nie występuje. Ponadto błędy QINEO mogą być teraz wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym.