C-Gate Sprawozdanie z działalności 2021/2

C-Gate staje się C-Gate Platforma IoT

Zmianie nazwy towarzyszy również zmiana rozwiązań. Serwer C-Gate nazywa się teraz C-Gate IoT Hub i jest wymagany raz na lokalizację.

Nowy C-Gate IoT Connector umożliwia buforowanie danych bezpośrednio w systemie lub urządzeniu. Systemy lub urządzenia mogą być również czasowo eksploatowane w trybie offline za pomocą strony IoT Connector bez utraty danych. Ponadto dane C-Gate takie jak użytkownicy i programy będą zawsze dostępne w pobliżu systemu lub urządzenia, nawet jeśli połączenie sieciowe jest niestabilne.

C-Gate IoT Hub oraz C-Gate IoT Connector zastąpić obecną C-Gate Edge Gateway. Edge Gateway może być nadal obsługiwany i będzie dostarczany z aktualizacjami. Obecnie trwają prace nad narzędziem umożliwiającym przenoszenie danych ze strony C-Gate Edge Gateway na stronę C-Gate IoT Hub .

więcej

C-Gate Live Demo

Poznaj pierwsze wrażenie z C-Gate w nowym publicznym demo na żywo.

Ustawienia i dashboardy dema są resetowane co godzinę na godzinę.

Do dema

Kopia zapasowa i przywracanie danych QINEO

Funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania QINEO umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie charakterystyk, konfiguracji i dzienników z jednostek QINEO lub przenoszenie ich do innych jednostek.

C-Gate teraz w języku portugalskim i polskim

Do strony C-Gate dodano język portugalski i polski jako nowe obsługiwane języki.