QM

Moduł zarządzania jakością koncentruje się na poszczególnych komponentach z ich danymi produkcyjnymi i danymi dotyczącymi procesu spawania. Umożliwia ona szczegółową ocenę jakości szwu już w trakcie procesu spawania. W przypadku systemów złożonych i wzajemnie powiązanych, dla każdego etapu produkcji sporządza się dodatkowe deklaracje jakości. Ustalone dane są podsumowane w protokole składowym. Można go wywołać za pomocą funkcji raportowania lub poprzez interfejs OPC UA lub REST. Zapewnia to optymalne wsparcie dla Państwa systemu zarządzania jakością i wdrażania wymagań jakościowych w spawalnictwie.

Twoje zalety:

  • Natychmiastowa reakcja na odchylenia w procesie produkcyjnym
  • Szczegółowe przeglądy komponentów, protokoły i raporty
  • Śledzenie produkcji i stacji
  • Spełnienie wymagań dotyczących jakości spawania

Protokoły komponentów

QINEO QIROX

Logi komponentów umożliwiają szybką diagnozę błędów. Graficzny wyświetlacz z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika daje szczegółowy wgląd w segmenty ścieżki, parametry spawania i listy.

Sprawozdania dotyczące komponentów

QINEO QIROX

Tworzenie szczegółowych raportów komponentów w celu weryfikacji jakości. Możesz pobierać, zapisywać i archiwizować dokumenty.