PG

Moduł zarządzania programami udostępnia centralnie w miejscu instalacji programy robotów i aplikacji. Pozwala to na ładowanie, zapisywanie i organizowanie programów robotów poprzez sieć.

Twoje zalety:

  • Dostępność programów na wszystkich instalacjach
  • Centralna administracja i zabezpieczenie programów
  • Integracja z Carola EDI i RoboPlan
  • Możliwość śledzenia wszystkich zmian w programie (przyszłość)

Centralne zarządzanie programami robotów

QINEO QIROX

Programy robotów są przechowywane centralnie na stronie C-Gate i są dostępne przez sieć dla aktualnych systemów robotów CLOOS. Oznacza to, że nie trzeba zapisywać programów na robocie, ale można je ponownie załadować w razie potrzeby. Można również zapisać zaktualizowany program z robota na stronie C-Gate.

Integracja z Carola EDI i RoboPlan

QINEO QIROX

Programy są dostępne w formacie plików poprzez interfejs WebDAV. Można go zintegrować jako dysk sieciowy w systemie Windows lub wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych programów. Struktura plików jest zgodna z Carola EDI i RoboPlan, co umożliwia łatwą integrację aplikacji z C-Gate.

Możliwość śledzenia wszystkich zmian w programie

QINEO QIROX

W planowaniu

W przyszłości serwis C-Gate będzie oferował możliwość wyszukiwania i przywracania starszych wersji programów. Funkcjonalność ta pozwoli na śledzenie zmian w programie i ich wpływu na produkcję. Ponadto planowana jest automatyczna synchronizacja pomiędzy robotem a stroną C-Gate, jak również rozszerzona organizacja programów.