PM

Moduł konserwacji umożliwia planowanie, monitorowanie i przeprowadzanie konserwacji systemów i urządzeń spawalniczych. Przestoje można zredukować poprzez optymalną koordynację działań konserwacyjnych i zaopatrzenia w części zamienne. Oprócz uproszczonej konserwacji, wzrasta dostępność instalacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji.

Twoje zalety:

  • Zarządzanie planem konserwacji
  • Przypomnienie o zbliżającej się konserwacji
  • Rejestrowanie konserwacji
  • Predykcyjna konserwacja (przyszłość)

Zarządzaj planami konserwacji

QINEO QIROX

Tworzenie planów konserwacji na podstawie podręcznika serwisowego i przypisywanie ich do jednostek. W ten sposób można indywidualnie dopasować częstotliwość i treść przeglądów.

Przypomnienie o zbliżającej się konserwacji

QINEO QIROX

C-Gate generuje automatyczne przypomnienia e-mail o zbliżających się lub zaległych przeglądach na żądanie.

Rejestrowanie konserwacji

QINEO QIROX

C-Gate rejestruje każdą konserwację, która została rozpoczęta, pominięta lub zakończona. W ten sposób możesz zawsze sprawdzić stan konserwacji swoich urządzeń.