PM

Moduł konserwacji umożliwia planowanie, monitorowanie i przeprowadzanie konserwacji systemów i urządzeń spawalniczych. Przestoje można zredukować poprzez optymalną koordynację działań konserwacyjnych i zaopatrzenia w części zamienne. Oprócz uproszczonej konserwacji, wzrasta dostępność instalacji przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych.

Twoje zalety:

  • Zarządzanie planem konserwacji
  • Przypomnienie o zbliżającej się konserwacji
  • Rejestrowanie konserwacji
  • Konserwacja predykcyjna (przyszłość)

Zarządzaj planami konserwacji

QINEO QIROX

Tworzenie planów konserwacji na podstawie instrukcji serwisowej i przypisywanie ich do jednostek. W ten sposób można indywidualnie dostosować terminy i treść konserwacji.

Przypomnienie o zbliżającej się konserwacji

QINEO QIROX

C-Gate generuje na żądanie automatyczne przypomnienia e-mailowe o zbliżających się lub zaległych przeglądach.

Rejestrowanie konserwacji

QINEO QIROX

C-Gate rejestruje każdą rozpoczętą, pominiętą lub zakończoną konserwację. W ten sposób zawsze możesz zobaczyć stan utrzymania swoich jednostek.