C-Gate Funkční zpráva 2021/1

Modul údržby

Modul údržby umožňuje plánovat, monitorovat a provádět údržbu systémů a svařovacích zařízení. Prostoje lze zkrátit optimální koordinací činností údržby a nákupu náhradních dílů. Kromě zjednodušení údržby se zvyšuje dostupnost zařízení a snižují se provozní náklady. Tuto funkci umožňuje správa plánů údržby, automatické připomínání nadcházející údržby a zaznamenávání provedené nebo zmeškané údržby.

Přečtěte si více

Produktivita QINEO

Kromě celkové efektivity zařízení (OEE) pro řídicí jednotky QIROX lze nyní stanovit produktivitu pro jednotky QINEO. Produktivita se skládá z dostupnosti a doby hoření oblouku jako výstupu.

Údaje o spotřebě QINEO

Vizualizujte údaje o spotřebě jednotky QINEO v různých časových obdobích. K dispozici jsou hodnoty spotřeby energie, vedení a plynu.

Výrobní zprávy QINEO

Vykazování výroby bylo rozšířeno o jednotky QINEO. Obsahuje informace o produktivitě, procesech a chybách, jakož i údaje o spotřebě.

Rozšířené informace o chybách

Informace o chybách na ovládacím panelu byly rozšířeny o informace o tom, kdy již chyba není přítomna. Kromě toho lze nyní na přístrojové desce zobrazit i chyby QINEO.