Pierwsze połączenie z C-Gate

C-Gate jest aplikacją internetową, z której można korzystać za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie. Mogą Państwo sterować C-Gate bezpośrednio lub poprzez serwer DHCP w sieci firmowej.

Połączenie poprzez sieć firmową

Warunek wstępny: W sieci firmowej jest aktywny serwer DHCP.
 1. Odczytaj adres MAC z etykiety C-Gate i wprowadź go do serwera DHCP. C-Gate znajduje się w szafie sterowniczej po wewnętrznej stronie drzwi.
 2. Podłączyć port 1 w C-Gate do sieci poprzez kabel Ethernet.
 3. Wywołaj adres C-Gate w przeglądarce internetowej. Składa się on z adresu http:// oraz adresu IP przydzielonego w sieci firmowej.
  Przykład: http://192.168.8.14
 4. Zalogować się za pomocą danych użytkownika wydrukowanych na etykiecie C-Gate.
 5. Skonfigurować ustawienia sieciowe zgodnie z wymaganiami i ponownie uruchomić urządzenie C-Gate.

Bezpośrednie połączenie

 1. Podłącz port/port 1 C-Gate do komputera PC/laptopa za pomocą kabla Ethernet i upewnij się, że nie używa on statycznego adresu IP. C-Gate znajduje się w szafie sterowniczej po wewnętrznej stronie drzwi.
 2. Wywołaj adres C-Gate w przeglądarce internetowej. Składa się on ze strony http:// oraz adresu IP oznaczonego na etykiecie C-Gate jako eth0.
  Przykład: http://169.254.128.76
 3. Zalogować się za pomocą danych użytkownika wydrukowanych na etykiecie C-Gate.
 4. Skonfigurować ustawienia sieciowe zgodnie z wymaganiami i ponownie uruchomić urządzenie C-Gate.

Standardowa konfiguracja C-Gate przy dostawie

 • Port 1 (eth0): DHCP i zastępczy adres IP
 • Port 2 (eth1): 192.168.1.100/24

Włączenie C-Gate do sieci firmowej

Dostępne są różne opcje integracji z siecią.

Zalecenie!
Wyodrębnienie
 • Sieć zakładowa i sieć firmowa są rozdzielone.
 • Aplikacja C-Gate tworzy interfejs do kontrolowanej wymiany danych pomiędzy sieciami.
 • C-Gate służy jako proxy dla innych usług (PDM, UMS, Carola EDI).
Zarządzany
 • Integracja wszystkich komponentów systemu i C-Gate do sieci firmowej za pomocą zarządzanych przełączników.
 • Pełna kontrola dostępu przez lokalne IT poprzez VLAN lub firewall.
 • Wysoka własność bezpieczeństwa dostępu.
współdzielona
 • Komponenty zakładu i C-Gate znajdują się we wspólnej sieci firmowej.
 • Małe bezpieczeństwo ze względu na trudniejszą kontrolę dostępu bez separacji sieci.
 • Łatwa integracja i połączenie pomiędzy C-Gate, obiektem i użytkownikiem C-Gate.

Kolejne kroki z C-Gate

Jak tylko można dotrzeć do interfejsu C-Gate poprzez sieć firmową, kontynuują Państwo na C-Gate.

Dalsze informacje

Dalsze informacje i odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć w obszarze dokumentacji na interfejsie C-Gate oraz na stronie internetowej.

więcej