Wszystkie dane są centralnie rejestrowane i przetwarzane w holistycznym narzędziu informacyjno-komunikacyjnym. Dzięki temu można monitorować procesy produkcyjne w najdrobniejszych szczegółach i sterować nimi z wyprzedzeniem.

więcej

PR

Moduł produkcyjny

QINEO QIROX

Moduł PR umożliwia kompleksowe monitorowanie online urządzeń spawalniczych i systemów robotów.

Twoje zalety:

 • Przejrzysty, cyfrowy proces produkcji
 • Mierzalna wydajność produkcji
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Skrócenie czasu ustawiania i przestojów

więcej


QM

Moduł zarządzania jakością

QINEO QIROX

Moduł zarządzania jakością koncentruje się na poszczególnych komponentach z ich danymi dotyczącymi produkcji i procesu spawania.

Twoje zalety:

 • Natychmiastowa reakcja na odchylenia w procesie produkcyjnym
 • Szczegółowe przeglądy komponentów, protokoły i raporty
 • Śledzenie produkcji i stacji
 • Spełnienie wymagań dotyczących jakości spawania

więcej


PG

Moduł zarządzania programem

QINEO QIROX

Moduł zarządzania programami udostępnia centralnie w miejscu instalacji programy robotów i aplikacji.

Twoje zalety:

 • Dostępność programów na wszystkich instalacjach
 • Centralna administracja i zabezpieczenie programów
 • Integracja z Carola EDI i RoboPlan
 • Możliwość śledzenia wszystkich zmian w programie (przyszłość)

więcej


PM

Moduł konserwacyjny

QINEO QIROX

Moduł konserwacji umożliwia planowanie, monitorowanie i przeprowadzanie konserwacji systemów i urządzeń spawalniczych.

Twoje zalety:

 • Zarządzanie planem konserwacji
 • Przypomnienie o zbliżającej się konserwacji
 • Rejestrowanie konserwacji
 • Konserwacja predykcyjna (przyszłość)

więcej


BS

Moduł podstawowy

QINEO QIROX

W wersji podstawowej, C-Gate zapewnia opcje łączenia produktów CLOOS w sieć w produkcji.

Twoje zalety:

 • Produkcja w sieci
 • Możliwości podłączenia do systemów MES i ERP
 • Znormalizowane interfejsy
 • Wsparcie w drodze do inteligentnej fabryki

więcej

Rozwiązania

Można doposażyć C-Gate do istniejących systemów i urządzeń spawalniczych, jak również zamówić go z nowym systemem.

więcej

Prezentacja wideo platformy C-Gate IoT.

Chcesz dowiedzieć się, co potrafi C-Gate i jak C-Gate może pomóc Ci w Twoich problemach?

więcej więcej wiadomości