Wszystkie dane są centralnie rejestrowane i przetwarzane w całościowym narzędziu informacji i komunikacji. Dzięki temu można monitorować procesy produkcyjne w najdrobniejszych szczegółach i sterować nimi z wyprzedzeniem.

więcej

PR

Moduł produkcyjny

QINEO QIROX

Moduł PR umożliwia kompleksowe monitorowanie online urządzeń spawalniczych i systemów robotów.

Twoje zalety:

 • Przejrzysty, zdigitalizowany proces produkcji
 • Mierzalna wydajność produkcji
 • Zoptymalizowane procesy produkcyjne
 • Redukcja czasu uzbrajania i przestojów

więcej


QM

Moduł zarządzania jakością

QINEO QIROX

Moduł zarządzania jakością koncentruje się na poszczególnych komponentach z ich danymi produkcyjnymi i danymi dotyczącymi procesu spawania.

Twoje zalety:

 • Natychmiastowa reakcja na odchylenia w procesie produkcyjnym
 • Szczegółowe przeglądy komponentów, protokoły i raporty
 • Śledzenie produkcji i stacji
 • Spełnienie wymagań dotyczących jakości spawania

więcej


PM

Moduł konserwacyjny

QINEO QIROX

Moduł konserwacji umożliwia planowanie, monitorowanie i przeprowadzanie konserwacji systemów i urządzeń spawalniczych.

Twoje zalety:

 • Zarządzanie planem konserwacji
 • Przypomnienie o zbliżającej się konserwacji
 • Rejestrowanie konserwacji
 • Predykcyjna konserwacja (przyszłość)

więcej


BS

Moduł podstawowy

QINEO QIROX

Podstawowa konfiguracja zapewnia C-Gate opcji dla połączenia produktów CLOOS w sieć w produkcji.

Twoje zalety:

 • Produkcja połączona w sieć
 • Możliwości podłączenia do systemów MES i ERP
 • Znormalizowane interfejsy
 • Wsparcie na drodze do inteligentnej fabryki

więcej

Rozwiązania

Możecie Państwo C-Gate doposażyć istniejące instalacje i urządzenia spawalnicze, jak również zamówić przy nowej instalacji.

więcej

C-Gate Feature Report 2021/2

 • C-Gate staje się C-Gate IoT Platforma
 • C-Gate Live Demo
 • Kopia zapasowa i przywracanie QINEO
 • C-Gate teraz w języku portugalskim i polskim

więcej więcej wiadomości