C-Gate nie dotyczy luki w Log4j

Jak można było usłyszeć w mediach, obecnie istnieje krytyczna luka bezpieczeństwa typu zero-day związana z biblioteką Java Apache Log4j.

Działanie Twojej instalacji C-Gate nie jest zagrożone przez tę lukę. Biblioteka Log4j jest używana w bezpiecznej wersji, która nie jest dotknięta przez tę lukę. Dlatego nie są konieczne żadne działania z Państwa strony w celu ochrony instalacji C-Gate.

Zapewnimy, że wersje Log4j, w których występuje luka, nie będą w przyszłości integrowane z produktem.