C-Gate Nie dotyczy luki w Log4j

Jak zapewne słyszeliście w mediach, obecnie istnieje krytyczna luka bezpieczeństwa typu zero-day związana z biblioteką Java Apache Log4j.

Działanie Twojej instalacji C-Gatenie jest zagrożone przez podatność. Biblioteka Log4j jest używana w bezpiecznej wersji, która nie jest dotknięta podatnością. Dlatego nie są konieczne żadne środki z Państwa strony, aby chronić instalację C-Gate.

Zapewnimy, że wersje Log4j, w których występuje luka, nie będą w przyszłości zintegrowane z produktem.