Bramka C-Gate IoT Connector jest bramką brzegową w postaci przemysłowego komputera PC, który jest zainstalowany w pobliżu systemu lub w urządzeniu spawalniczym. Służy jako połączenie pomiędzy urządzeniem a IoT Hub.

więcej

Pierwsze połączenie z C-Gate IoT Connector

Bezpośrednie połączenie

 1. Podłącz urządzenie IoT Connector do komputera PC/laptopa za pomocą kabla Ethernet i upewnij się, że nie używa ono statycznego adresu IP. Odpowiednie opcje połączeń pokazano na rysunkach 1 i 2.
 2. Wywołaj w przeglądarce internetowej adres IoT Connectors. Składa się on ze strony http:// oraz adresu IP, który na etykiecie jest oznaczony jako ETH1 (patrz rys. 1 i 2).
  Przykład: http://169.254.128.76
 3. Zalogować się za pomocą danych użytkownika wydrukowanych na etykiecie.
 4. Skonfiguruj ustawienia sieciowe zgodnie z wymaganiami i uruchom ponownie C-Gate IoT Connector.

Połączenie poprzez sieć firmową

Warunek wstępny: W sieci firmowej jest aktywny serwer DHCP.
 1. Odczytaj adres MAC z etykiety i wprowadź go do serwera DHCP (patrz rys. 1 i 2).
 2. Podłącz urządzenie IoT Connector do sieci za pomocą kabla Ethernet. Odpowiednie opcje połączeń pokazano na rysunkach 1 i 2.
 3. Wywołaj adres IoT Connectors w przeglądarce internetowej. Składa się on z adresu http:// oraz adresu IP przydzielonego w sieci firmowej.
  Przykład: http://192.168.8.14
 4. Zalogować się za pomocą danych użytkownika wydrukowanych na etykiecie.
 5. Skonfiguruj ustawienia sieciowe zgodnie z wymaganiami i uruchom ponownie C-Gate IoT Connector.
Rysunek 1: Podłącz kabel Ethernet do złącza PC w szafie sterowniczej lub bezpośrednio do IoT Connector w szafie sterowniczej za pomocą złącza/portu 1 (ETH1). Etykieta jest umieszczona na IoT Connector.
Rysunek 2: Podłącz kabel Ethernet do złącza/portu X77 z tyłu urządzenia QINEO. Etykieta jest umieszczona poniżej połączenia.

Standardowa konfiguracja C-Gate IoT Connectors przy dostawie

 • Port 1 (ETH1): DHCP i zastępczy adres IP
 • Port 2 (ETH2): 192.168.1.100/24

Połączenie z C-Gate IoT Hub

Warunek konieczny: C-Gate IoT Hub jest zainstalowany i dostępny w sieci.
 1. Skonfiguruj adres IoT Hub na IoT Connector i uruchom ponownie IoT Connector.
 2. Upewnij się, że podłączone urządzenia są skonfigurowane i - jeśli zostały uruchomione - wyświetlane jako online.
 3. W interfejsie webowym IoT Hub należy sprawdzić w widoku urządzeń, czy podłączone urządzenia są skonfigurowane i - jeżeli są uruchomione - wyświetlane jako online. Jeśli nie, uruchom ponownie IoT Hub.

Dalsze informacje

Dalsze informacje i odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć w obszarze dokumentacji na interfejsie C-Gate oraz na stronie internetowej.

więcej