BS

Podstawowa konfiguracja zapewnia C-Gate opcji dla połączenia produktów CLOOS w sieć w produkcji. Dzięki interfejsom takim jak OPC UA i REST można bezpośrednio połączyć systemy ERP i MES.

Twoje zalety:

  • Produkcja połączona w sieć
  • Możliwości podłączenia do systemów MES i ERP
  • Znormalizowane interfejsy
  • Wsparcie na drodze do inteligentnej fabryki

Interfejsy

QINEO QIROX

C-Gate oferuje znormalizowane interfejsy OPC UA i REST. Dzięki nim można połączyć systemy MES i ERP z produktami CLOOS. Dostęp do urządzenia sieciowego odbywa się zawsze poprzez C-Gate, dzięki czemu komunikacja jest ujednolicona niezależnie od typu i generacji urządzenia.

Punkty danych

QINEO QIROX

W module podstawowym surowe dane z urządzeń sieciowych są dostępne jako punkty danych. Dalsze moduły wzbogacają je o oceny, statystyki i analizy. Większość punktów danych dostarcza informacji, ale w niektórych przypadkach punkty danych mogą być również opisywane i odpytywane przez urządzenia. Za pomocą sterownika PLC urządzenia innych firm mogą być mapowane przez predefiniowaną listę punktów danych.

Listę wszystkich punktów danych można znaleźć w dokumentacji.

Wsparcie

QINEO QIROX

Funkcje C-Gates są rozszerzane przez regularne aktualizacje. Uzyskaj szybkie wsparcie w zakresie korzystania z produktów CLOOS dzięki zdalnej pomocy technicznej C-Gate.

Wsparcie zdalne nie jest jeszcze dostępne.