BS

W wersji podstawowej, C-Gate zapewnia opcje łączenia produktów CLOOS w sieć w produkcji. Dzięki interfejsom takim jak OPC UA i REST można bezpośrednio połączyć systemy ERP i MES.

Twoje zalety:

  • Produkcja w sieci
  • Możliwości podłączenia do systemów MES i ERP
  • Znormalizowane interfejsy
  • Wsparcie w drodze do inteligentnej fabryki

Interfejsy

QINEO QIROX

C-Gate oferuje znormalizowane interfejsy OPC UA i REST. Dzięki nim można połączyć w sieć swoje systemy MES i ERP z produktami CLOOS. Dostęp do urządzenia sieciowego zawsze odbywa się poprzez stronę C-Gate, co ujednolica komunikację niezależnie od typu i generacji urządzenia.

Punkty danych

QINEO QIROX

W module podstawowym surowe dane z podłączonych do sieci urządzeń są dostępne jako punkty danych. Kolejne moduły wzbogacają je o oceny, statystyki i analizy. Większość punktów danych dostarcza informacji, ale w niektórych przypadkach punkty danych mogą być również opisywane i odpytywane przez urządzenia. Za pomocą sterownika PLC urządzenia innych firm mogą być mapowane przez predefiniowaną listę punktów danych.

Lista wszystkich punktów danych znajduje się w dokumentacji.

Wsparcie

QINEO QIROX

Funkcje systemu C-Gates są rozszerzane poprzez regularne aktualizacje. Uzyskaj szybkie wsparcie w zakresie użytkowania produktów CLOOS poprzez stronę C-Gate-Remote-Support.

Zdalne wsparcie nie jest jeszcze dostępne.