QM

Modul řízení kvality se zaměřuje na jednotlivé komponenty s údaji o výrobě a svařovacím procesu. Umožňuje podrobné posouzení kvality svaru již během svařování. V případě složitých a vzájemně propojených systémů se pro každou fázi výroby vypracovávají další prohlášení o kvalitě. Zjištěné údaje jsou shrnuty v protokolu o složkách. Tuto funkci můžete vyvolat pomocí funkce report nebo prostřednictvím rozhraní OPC UA nebo REST. To vám poskytne optimální podporu pro váš systém řízení kvality a implementaci požadavků na kvalitu svařování.

Vaše výhody:

  • okamžitá reakce na odchylky ve výrobním procesu
  • Podrobné přehledy komponent, protokoly a zprávy
  • Sledování výroby a stanic
  • Plnění požadavků na kvalitu svařování

Protokoly součástí

QINEO QIROX

Protokoly komponent umožňují rychlou diagnostiku chyb. Přizpůsobitelný grafický displej poskytuje podrobný přehled o segmentech cesty, parametrech svařování a seznamech.

Zprávy o součástech

QINEO QIROX

Vytváření podrobných zpráv o součástech pro ověření kvality. Dokumenty můžete stahovat, ukládat a archivovat.