PM

Modul údržby umožňuje plánovat, monitorovat a provádět údržbu systémů a svařovacích zařízení. Prostoje lze zkrátit optimální koordinací činností údržby a nákupu náhradních dílů. Kromě zjednodušení údržby se zvyšuje dostupnost zařízení a snižují se provozní náklady.

Vaše výhody:

  • Správa plánu údržby
  • Připomenutí nadcházející údržby
  • Protokolování údržby
  • Prediktivní údržba (budoucnost)

Správa plánů údržby

QINEO QIROX

Vytvoření plánů údržby na základě servisní příručky a jejich přiřazení k jednotkám. Přitom můžete individuálně přizpůsobit intervaly a obsah údržby.

Připomenutí nadcházející údržby

QINEO QIROX

C-Gate na požádání generuje automatické e-mailové upomínky o nadcházející nebo opožděné údržbě.

Protokolování údržby

QINEO QIROX

C-Gate zaznamenává každou zahájenou, vynechanou nebo dokončenou údržbu. Tímto způsobem můžete vždy sledovat stav údržby svých jednotek.