PM

De onderhoudsmodule maakt het mogelijk het onderhoud aan systemen en lasapparatuur te plannen, te controleren en uit te voeren. Stilstandtijden kunnen worden beperkt door onderhoudsactiviteiten en de aankoop van reserveonderdelen optimaal te coördineren. Naast het vereenvoudigde onderhoud neemt de beschikbaarheid van de installatie toe en dalen de bedrijfskosten.

Uw voordelen:

  • Beheer van onderhoudsplannen
  • Herinnering aan komend onderhoud
  • Onderhoudslogboek
  • Voorspellend Onderhoud (toekomstig)

Onderhoudsplannen beheren

QINEO QIROX

Maak onderhoudsplannen op basis van het onderhoudshandboek en wijs ze toe aan de eenheden. Daarbij kunt u onderhoudsintervallen en -inhoud individueel aanpassen.

Herinnering aan komend onderhoud

QINEO QIROX

C-Gate genereert op verzoek automatische e-mailherinneringen voor aanstaand of achterstallig onderhoud.

Onderhoudslogboek

QINEO QIROX

C-Gate logt elk onderhoud dat wordt gestart, overgeslagen of voltooid. Zo kunt u altijd de onderhoudsstatus van uw eenheden zien.